index r5 c5

 • slide1
 • slide2

  สัมนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงเกษตรและชลประทาน เมืองเนปิดอว์ สหภาพพม่า

  ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2557 FARMERS CHOICE TRACTOR COMPANY LIMITED.
  ผู้แทนจำหน่ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ SONALIKA จากประเทศอินเดียแต่ผู้เดียวในสหภาพพม่า
  และ TIRTH AGRO TECHNOLOGY PVT.LTD. ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า SHAKTIMAN
  จากประเทศอินเดีย ร่วมกับบริษัท ชลบุรีเมืองทอง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
  CMT ในประเทศไทย จัดงานสัมนาการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ให้กับภาครัฐและเอกชน
  ณ.ศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงเกษตรและชลประทาน เมืองเนปิดอว์ สหภาพพม่า

    

  Continue Reading

  TAPIOCA FARM & STARCH PLANT ELEPHANT POWER TRADING CO.,LTD. เยี่ยมชม

  TAPIOCA FARM & STARCH PLANT ELEPHANT POWER TRADING CO.,LTD.
  จากสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร CMT ไปใช้ในโครงการปลูกมันสำปะหลังในเขตพิ้นที่เมืองย่างกุ้งและเมืองเมวดี.


  Continue Reading

  ฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร CMTครั้งที่ 3

  ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556  คุณโยธิน  ชูนิกร ผู้จัดการพัฒนาดลาด ได้เปิดการฝึกอบรมวิธีการใช้และปรับแต่งเครื่องจักรกลการเกษตร CMTอย่างถูกวิธี ให้กับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและชลประทาน สหภาพพม่า เป็นครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงฯ เมืองเนปิดอว์

  Continue Reading

  หจก. ซันสวิท อินเตอร์เทรด จากสหภาพพม่า เยี่ยมชมกิจการ

  เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2556  เจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ  หจก. ซันสวิท อินเตอร์เทรด ซึ่งประกอบธุระกิจพัฒนาด้านการเกษตร พืชนาและพืชไร่ จากสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมกิจการ และขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์การเกษตร CMT ณ. บริษัท ชลบุรีเมืองทอง จำกัด โดยมี คูณหทัยทิพย์ มีสวนพลอย รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

  Continue Reading