index r5 c5

  • slide1
  • slide2
  • News
  • หจก. ซันสวิท อินเตอร์เทรด จากสหภาพพม่า เยี่ยมชมกิจการ

หจก. ซันสวิท อินเตอร์เทรด จากสหภาพพม่า เยี่ยมชมกิจการ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2556  เจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ  หจก. ซันสวิท อินเตอร์เทรด ซึ่งประกอบธุระกิจพัฒนาด้านการเกษตร พืชนาและพืชไร่ จากสหภาพพม่า เข้าเยี่ยมชมกิจการ และขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์การเกษตร CMT ณ. บริษัท ชลบุรีเมืองทอง จำกัด โดยมี คูณหทัยทิพย์ มีสวนพลอย รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น