index r5 c5

  • slide1
  • slide2
  • News
  • ฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร CMTครั้งที่ 3

ฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร CMTครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556  คุณโยธิน  ชูนิกร ผู้จัดการพัฒนาดลาด ได้เปิดการฝึกอบรมวิธีการใช้และปรับแต่งเครื่องจักรกลการเกษตร CMTอย่างถูกวิธี ให้กับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและชลประทาน สหภาพพม่า เป็นครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมของกระทรวงฯ เมืองเนปิดอว์