index r5 c5

ประวัติศาสตร์หน้าต้นๆ ของผลิตภัณฑ์ ซี.เอ็ม.ที. - มีบริการหลังขายที่ดี

Article Index

มีบริการหลังขายที่ดี

     นี่แหละ ทำให้คุณไชยโย เกือบเป็นคนเชียงรายไปแล้ว  คุณไชยโย ขึ้นล่องเชียงราย – ชลบุรี อยู่ถึง 3 ปี โดยได้รับคติประจำใจมาว่า 

     “ ไถ ซี.เอ็ม.ที. จะต้องทำงานได้ตลอดเวลา  มีปัญหาที่ใหน คนชื่อ ไชยโยไปถึงที่นั้นทันที "

     ไม่ว่าพื้นที่นั้นๆจะอยู่ส่วนใหนของประเทศไทยก็ตาม ถ้าเป็นไถใหม่ชำรุดขณะทำงานเคลมทั้งชุดทันทีไม่ต้องรอตรวจสอบให้เสียเวลา ผมเองได้ขายผลิตภัณฑ์ของ ซี.เอ็ม.ที. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ อาจจะถือได้ว่าเป็นคนที่คลุกคลีกับผลิตภัณฑ์ ซี.เอ็ม.ที. อย่างใกล้ชิดคนหนึ่งในรุ่นแรกๆก็ว่าได้ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ซี.เอ็ม.ที. เปื้องต้นเท่านั้น

Print Email