index r5 c5

ประวัติศาสตร์หน้าต้นๆ ของผลิตภัณฑ์ ซี.เอ็ม.ที. - 3 ปีขายรถแทรคเตอร์มากกว่า 300 คัน

Article Index

3 ปีขายรถแทรคเตอร์มากกว่า 300 คัน

    ผมได้โทรสั่งลูกน้องที่เชียงราย ให้เตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อม เนื่องจากพื้นที่เชียงรายมีพื้นที่ปลูกพืชเกษตรกว้างขวางมากพี่สุภรไปสาธิตอีก 2-3 แห่งเท่านั้นก็เดินทางกลับชลบุรี โดยมอบหมายหน้าที่ทั้งหมดให้คุณไชยโย  ชูนิกร ศิษย์มือดีที่ทำงานได้ดังใจพี่สุภรฯ ให้อยู่ทำงานต่อร่วมกับฝ่ายบริษัท หลุยส์ตีเลียวโนเวนส์ จำกัด และบริษัท เทพนิธิ จำกัด ชนิดไม่มีกำหนดและให้ย้ายสำมะโนครัวมาอยู่ที่เชียงรายชั่วคราวก็ว่าได้ เพราะที่นั้นเป็นตลาดใหญ่ และเป็นเป้าหมายสำคัญ  การขายเริ่มขึ้นหลังจากที่เราไปเปิดการสาธิตมาเกือบทุกแห่ง การขายปี 2519 -2521 รวมเป็นเวลา 3 ปีขายรถแทรคเตอร์ได้มากกว่า 300 คัน ติดเครื่องมือซี.เอ็ม.ที.คันละ 2 ชุด เมื่อขายมากก็มีปัญหามาก คนที่จะแก้ปัญหาแทนพี่สุภรได้เกี่ยวกับไถ ซี.เอ็ม. ที. ก็คือ คุณไชยโย  ชูนิกร

Print Email