index r5 c5

  • slide1
  • slide2
  • News
  • GOOD BROTHERS CO.,LTD. จากประเทศเมียนม่าร์เยี่ยมชมกิจการ

GOOD BROTHERS CO.,LTD. จากประเทศเมียนม่าร์เยี่ยมชมกิจการ

เมื่อวันที่ 14-5-58 ผู้บริหาร GOOD BROTHERS CO.,LTD. ผู้แทนจำหน่ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ KUBOTA ในประเทศเมียนม่าร์ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและสินค้า CMT ฝ่ายกิจการต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น