index r5 c5

  • slide1
  • slide2
  • News
  • รองประธานกรรมการและผู้บริหารไปเยี่ยมชมที่ลูกค้าในประเทศลาว

รองประธานกรรมการและผู้บริหารไปเยี่ยมชมที่ลูกค้าในประเทศลาว

เมื่อวันที่ 10-11 มิ.ย. 2557 รองประธานกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ เดินทางไปเยี่ยม บริษัท นิวส์ วาสโก้ จำกัด (NEW VASCO) ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า CMT และเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศรัฐเซียเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศลาว เช่น รถฟาร์มแทรคเตอร์ BELARUS พร้อมรถบรรทุกและสินค้าอื่นๆ  ได้รับการต้อนรับจากคุณเพชร แก้วบุญทัน ประธานบริษัทฯ พร้อมทีมงานนำโดยคุณเข็มพรและครอบครัวอย่างอบอุ่น