index r5 c5

  • slide1
  • slide2
  • News
  • บริษัท P.T. SAHABAT GROUP เยี่ยมชมกิจการ

บริษัท P.T. SAHABAT GROUP เยี่ยมชมกิจการ

เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2557 บริษัท P.T. SAHABAT GROUP ประเทศอินโดนีเซียพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการ เดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยวประเทศไทย และแวะเยี่ยมชมกิจการ CMT เพื่อดูขั้นตอนการผลิตสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร CMT โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทให้การต้อนรับ