index r5 c5

  • slide1
  • slide2
  • News
  • บริษัท ยันม่าร์ เอสพี จำกัด ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายการตลาด

 

     บริษัท ยันม่าร์ เอสพี จำกัด ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายการตลาด-ฝ่ายขายและช่างบริการเกี่ยวกับตัวรถแทรคเตอร์พร้อมทดลองขับพร้อมติดตั้งอุปกรณ์พ่วงในการใช้งานจริง(ไถบุกเบิก CMT & จอบหมุน โชคชัยจักรกลเกษตร )